Doradcykolejowi.pl

Banner podstrony

Aktualności

Certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie ECM

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo (warsztat naprawczy) wykonuje lub zamierza wykonywać:

– bieżące serwisy wagonów towarowych

– cykliczne utrzymanie wagonów towarowych

– systemowe zarządzanie i monitorowanie wyżej określonych czynności

to staje przed możliwością uzyskania certyfikatu ECM, czyli certyfikatu poświadczającego zdolność do utrzymania wagonów towarowych.

Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie (ECM) ponosi odpowiedzialność za to, że pojazd kolejowy jest utrzymywany zgodnie z dokumentacją i będzie użytkowany w „stanie bezpiecznym”, zgodnie z założeniami Dyrektywy 110/2008/WE oraz Rozporządzenia KE 445/2011.

Aby zostać certyfikowanym podmiotem ECM należy:

– napisać system zarządzania utrzymaniem (MMS) zgodnie z założeniami Dyrektywy 110/2008/WE oraz Rozporządzenia KE 445/2011 dostosowany do struktury organizacyjnej danego przedsiębiorstwa

– złożyć wniosek o wydanie certyfikatu ECM, zgodnie z załącznikiem IV (cz.1) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 445/2011 i do którego należy załączyć dokumentację MMS – wnieść opłatę wstępną za wydanie certyfikatu ECM

– złożyć wypełnioną listę kontrolną dotyczącą kryteriów zgodności z załącznikiem III do rozporządzenia Komisji (UE) nr 445/2011

Formularz wniosku wypełnia się w formie elektronicznej lub pisemnej. Jednak należy wziąć pod uwagę,że forma elektroniczna jest bardziej czytelna i może ustrzec przed błędami.

Warto pamiętać jednocześnie o tym, by składane przez dokumenty były właściwie podpisane.

Jeżeli występujesz w imieniu spółki prawa handlowego, to pamiętaj o obowiązujących zasadach reprezentacji.

Wnioskującym o wydanie nowego certyfikatu ECM może być m.in.:

– przewoźnik kolejowy

– zarządca infrastruktury

– użytkownik bocznicy

– zakład naprawczy taboru kolejowego,

– producent taboru kolejowego,

– właściciel pojazdu kolejowego,

– posiadacz pojazdu kolejowego,

Certyfikat ECM wydawany jest na okres do 5 lat i po jego upływie traci swą ważność. Jeżeli dalej chcesz realizować działalność jako podmiot odpowiedzialny za utrzymanie, to powinieneś wystąpić o przedłużenie ważności posiadanego certyfikatu ECM.

Najważniejszym i zarówno najtrudniejszym etapem jest stworzenie systemu zarządzania utrzymaniem MMS a następnie jego wdrożenie w system organizacyjny przedsiębiorstwa. Należy zaznaczyć, iż wykonywanie działań w obszarze dokumentacji systemu zarządzania utrzymaniem (MMS) jest warunkiem utrzymania wydanego certyfikatu ECM.

Korzystając z serwisu zgadzasz się z polityką cookies