Doradcykolejowi.pl

Banner podstrony

Przewoźnik kolejowy

Oferujemy:

 • przygotowanie oraz wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem SMS
 • przygotowanie wniosku o wydanie, przedłużenie, zmianę jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa
 • prowadzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem przez profesjonalnego pełnomocnika ds. SMS (na fakturę)
 • udostępnianie profesjonalnego pełnomocnika ds. SMS (na fakturę)
 • przygotowanie odpowiedzi na nieprawidłowości po kontroli UTK
 • reprezentowanie podczas kontroli UTK
 • audyty wewnętrzne systemów zarządzania bezpieczeństwem SMS
 • analiza znaczenia zmiany
 • analiza ryzyka operacyjnego, technicznego i zawodowego
 • opracowanie i zmiana DSU
 • opracowanie planu naprawczego i prowadzenie postępowań w sprawie cofnięcia certyfikatu bezpieczeństwa
 • przygotowanie wniosku oraz dokumentacji potrzebnej do uzyskania lub zmiany licencji przewoźnika kolejowego
 • aktualizacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami
 • sporządzenie wniosku o uzyskanie otwartego dostępu dla danej trasy krajowej
 • doradztwo prawne oraz reprezentowanie zarządcy infrastruktury przed sądami krajowymi i międzynarodowymi
 • objęcie systemem zarządzania bezpieczeństwem SMS bocznicy kolejowej
 • optymalizacja czasu pracy oraz znajomości odcinków linii kolejowych przez maszynistów
Korzystając z serwisu zgadzasz się z polityką cookies