Doradcykolejowi.pl

Banner podstrony

Użytkownik bocznicy kolejowej

Oferujemy:

 • przygotowanie dokumentacji oraz wniosku o wydanie, przedłużenie oraz zmianę świadectwa bezpieczeństwa
 • przygotowanie statutu sieci kolejowej
 • przygotowanie regulaminu udostępniania infrastruktury kolejowej oraz cennika stawek za udostępnianie infrastruktury
 • przygotowanie statutu obiektu infrastruktury usługowej
 • przygotowanie regulaminu udostępniania obiektu infrastruktury usługowej
 • obsługa rejestru RINF
 • audyt w zakresie bezpieczeństwa prowadzenia pracy manewrowej
 • audyt w zakresie regulacji udostępniania bocznicy
 • przygotowanie przepisów wewnętrznych dla bocznic kolejowych
 • zamykanie bocznic kolejowych
 • reaktywacja bocznic kolejowych
 • audyt przed zakupem bocznicy
 • audyty bezpieczeństwa w zakresie prowadzonych robót budowlanych
 • zwolnienie nieruchomości gruntowych, budynkowych z podatku od nieruchomości
 • opracowanie i zmiana DSU dla pojazdów bocznicowych
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa bocznicy kolejowej
 • reprezentowanie bocznicy kolejowej w trakcie kontroli UTK 
 • odpowiedź na nieprawidłowości po kontroli UTK 
Korzystając z serwisu zgadzasz się z polityką cookies