Doradcykolejowi.pl

Banner podstrony

Zarządca infrastruktury

Oferujemy:

 • przygotowanie oraz wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem SMS
 • opracowanie wniosku wraz z dokumentacją o wydanie, przedłużenie oraz zmianę autoryzacji bezpieczeństwa dla zarządcy infrastruktury
 • prowadzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem SMS przez profesjonalnego pełnomocnika ds. SMS (na fakturę)
 • przygotowanie odpowiedzi na nieprawidłowości po kontroli UTK
 • reprezentowanie podczas kontroli UTK
 • przygotowanie planu naprawczego i prowadzenie postępowania w sprawie cofnięcia autoryzacji bezpieczeństwa
 • przygotowanie statutu sieci kolejowej
 • przygotowanie regulaminu udostępniania infrastruktury kolejowej
 • przygotowanie statutu obiektu infrastruktury usługowej
 • przygotowanie regulaminu obiektu infrastruktury usługowej
 • obsługa rejestru RINF
 • audyty bezpieczeństwa zarządzanej infrastruktury
 • audyty regulacyjne zarządzanej infrastruktury
 • audyty systemu zarządzania bezpieczeństwem SMS
 • audyty bezpieczeństwa w zakresie prowadzonych robót budowlanych na infrastrukturze kolejowej
 • analiza ryzyka i ocena znaczenia zmiany przy budowie i modernizacji infrastruktury kolejowej
 • objęcie systemem zarządzania bezpieczeństwem bocznicy kolejowej
Korzystając z serwisu zgadzasz się z polityką cookies