Doradcykolejowi.pl

Banner podstrony

Aktualności

Certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie ECM

Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie (Entity in charge of Maitenance ECM ) ponosi odpowiedzialność za to, że pojazd kolejowy jest utrzymywany zgodnie z dokumentacją i będzie użytkowany w „stanie bezpiecznym”, zgodnie z założeniami Dyrektywy nr  2016/798 w sprawie bezpieczeństwa kolei oraz Rozporządzenia wykonawczego KE nr 2019/779.

Aby zostać certyfikowanym podmiotem ECM należy:

– opracować system zarządzania utrzymaniem (MMS) zgodnie z kryteriami  Rozporządzenia KE nr 2019/779 dostosowany do struktury organizacyjnej danego przedsiębiorstwa

– złożyć wniosek o wydanie certyfikatu ECM do którego należy załączyć dokumentację MMS – wnieść opłatę wstępną za wydanie certyfikatu ECM w wysokości 20 tyś. zł na konto Urzędu Transportu Kolejowego

– złożyć wypełnioną listę kontrolną dotyczącą kryteriów zgodności z kryteriami Rozporządzenia KE nr 2019/779

W przeciwieństwie do jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa postępowanie w sprawie wydania certyfikatu ECM nie toczy się za pośrednictwem aplikacji OSS (One Stop Shop)

Warto pamiętać , by składane przez dokumenty były właściwie podpisane.

Jeżeli występujesz w imieniu spółki prawa handlowego, to pamiętaj o obowiązujących zasadach reprezentacji zgodnie  z zapisami Krajowego Rejestru Sądowego. 

Jeśli posiadasz pełnomocnictwo to pamiętaj o opłacie skarbowej wynoszącej 17 zł od udzielonego pełnomocnictwa. 

Pamiętaj że składając wniosek deklarujesz przyjęcie Systemu Zarządzania Utrzymaniem jako obowiązujące regulacje w strukturze organizacyjnej i funkcjonalnej Twojego przedsiębiorstwa.

Wnioskującym o wydanie nowego certyfikatu ECM może być  m.in.:

– przewoźnik kolejowy

– zarządca infrastruktury

– zakład naprawczy taboru kolejowego,

– producent taboru kolejowego,

– właściciel pojazdu kolejowego,

– posiadacz pojazdu kolejowego,

Ważnym elementem postępowania jest audyt certyfikujący Urzędu Transportu Kolejowego, który bada stan wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w strukturze organizacyjnej i funkcjonalnej przedsiębiorstwa. 

Certyfikat ECM wydawany jest na okres do 5 lat i po jego upływie traci swą ważność. Jeżeli dalej chcesz realizować działalność jako podmiot odpowiedzialny za utrzymanie, to powinieneś wystąpić o przedłużenie ważności posiadanego certyfikatu ECM.

Najważniejszym i zarówno najtrudniejszym etapem jest opracowanie i wdrożenie  systemu zarządzania utrzymaniem MMS, w czym możemy pomóc Twojej firmie. 

Korzystając z serwisu zgadzasz się z polityką cookies