Doradcykolejowi.pl

Banner podstrony

Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie ECM

Oferujemy:

 • opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania utrzymaniem MMS na poziomie P1-P5
 • przygotowanie wniosku o wydanie, przedłużenie oraz zmianę certyfikatu ECM na poziomie P1-P5
 • pełne prowadzenie systemu zarządzania utrzymaniem MMS przez profesjonalnego pełnomocnika MMS (na fakturę)
 • udostępnianie profesjonalnego pełnomocnika MMS (na fakturę)
 • prowadzenie audytów wewnętrznych systemów zarządzania utrzymaniem MMS poziom P1-P5
 • opracowanie planu naprawczego i prowadzenie postępowań w sprawie cofnięcia certyfikatu ECM
 • przygotowanie odpowiedzi na niezgodności po audycie UTK poziom P1-P5
 • reprezentowanie podczas audytu UTK poziom P1-P5
 • optymalizacja kosztów utrzymania pojazdów kolejowych poprzez elastyczne zmiany warunków poziomów utrzymania w DSU
 • prowadzenie audytów warsztatów naprawczych poziom P1-P5
 • prowadzenie audytów dostawców poziom P1-P5
 • przygotowanie analizy znaczenia zmiany
 • analiza ryzyka operacyjnego, technicznego oraz organizacyjnego
 • przygotowanie sprawozdania z utrzymania ECM poziom P1-P5
 • przygotowanie umów  dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie ECM na objęcie pojazdów oraz zlecenie przeprowadzania utrzymania przez serwisy mobilne i warsztaty 
 • dokonanie zmian w systemie zarządzania utrzymaniem MMS poziom P1-P5
 • aktualizacja systemu zarządzania utrzymaniem MMS w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami krajowymi i europejskimi
 • doradztwo prawne oraz reprezentowanie podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie przed sądami krajowymi i międzynarodowymi
 • reprezentowanie ECM w Komisjach Kolejowych 

E-mail: lukasz.romanski@doradcykolejowi.pl
Telefon: +48 737 460 009

Korzystając z serwisu zgadzasz się z polityką cookies