Doradcykolejowi.pl

Banner podstrony

Pomoc prawnika kolejowego

Oferujemy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz sądowo administracyjnych w zakresie zwolnienia infrastruktury kolejowej z podatku od nieruchomości 
 • prowadzenie sporów sądowych w zakresie zdarzeń kolejowych 
 • prowadzenie sporów sądowych w zakresie odpowiedzialności zarządców infrastruktury za uszkodzenia pojazdów kolejowych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych przed Prezesem UTK w zakresie dopuszczeń pojazdów kolejowych 
 • prowadzenie postępowań sądowych oraz administracyjnych w zakresie maszynistów oraz pracowników bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego 
 •  prowadzenie postępowań sądowych oraz administracyjnych w zakresie inwestycji budowlanych w sąsiedztwie obszaru kolejowego 
 • due diligence przedsiębiorstw kolejowych 
 • przygotowanie strategii ESG
 • przygotowywanie oraz opiniowanie umów w zakresie usług transportu kolejowego 
 • prowadzenie postępowań administracyjnych przed Prezesem UTK w zakresie otwartego dostępu 
 • prowadzenie postępowań administracyjnych przed Prezesem UTK w zakresie zatwierdzania stawek opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej 
 • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz sądowych w zakresie kar administracyjnych nakładanych przez Prezesa UTK 

E-mail: karolina.kusz@doradcykolejowi.pl
Telefon: +48 509 632 005

Korzystając z serwisu zgadzasz się z polityką cookies